صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مسافران بهشت

هرروز از ساعت 12:30 به مدت 10دقیقه

زمان پخش:هرروز

ساعت پخش برنامه:12:30

مدت برنامه:10دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

برنامه ای روایت گونه از زندگی شهیدان دفاع مقدس ومدافعان حریم

همکاران ما