نمای نقره ای جمعه ها 19:00 به مدت 120 دقیقه

رادیو نمایش

نماي نقره اي

نمای نقره ای

گفتگو محور با حضور كارشناس مجری آقای گبرلو

گفتگو با تهیه كنندگان و كارگردانهای سینما
فیلمهای روی صحنه و مورد پسند و اقبال عموم مردم
به علاوه نمای نقره ای دوشنبه ها ساعت 21:00

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 19:00

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نمای نقره ای