جعبه موسیقی شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جعبه موسيقي

جعبه موسیقی

این برنامه پلی است بین سینما و موسیقی. در این برنامه به فیلم های تاریخ سینما تا فیلم های روز و مهم سینما با زبانی شاعرانه پرداخته می شود تا ضمن توضیح داستان فیلم به تحلیل دقیق موسیقی فیلم مورد تظر می پردازد.

تهیه كننده: نوید جولایی
گوینده: مریم نشیبا - شمسی صادقی
نویسنده: صبا رادمان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: ساعت 13:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جعبه موسیقی