استودیو هشت شنبه تا چهارشنبه 18:00 به مدت 90 دقیقه

استودیو هشت

برنامه ای بدون مقدمه و بی تعارف
پیرامون مهم ترین اخبار فرهنگی، هنری، سینمایی و موسیقیایی و...كه البته این و غیره از بقیه اش خیلی مهمتره....در استودیو هشت هم خاطرات قدیم زنده میشه هم خاطرات جدید ساخته میشه، ما جنجالی نیستیم اما...

🎧تهیه كننده: محمد بخشایش
🎤گویندگان: مصطفی امامی، آلا خامه یار، محیا اسناوندی
📋نویسنده: زهره رحیم حسینی
⌨️آیتم سازان: هما سلیمانی، شادی شیخ زاده
📞هماهنگی و ارتباطات: پویا رضایی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
استودیو هشت