استودیو هشت شنبه تا چهارشنبه 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

استوديو هشت

استودیو هشت

جنگ عصرگاهی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
استودیو هشت