ایران خانم از 15 خرداد 17:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ايران خانم

ایران خانم

ایران خانم زن هفتاد ساله ای كه به دلیل بیماری و مشغله ی فرزندان پرستاری به اسم پروین استخدام می كند.پروین با اینكه سابقه ی دزدی در منازل را دارد میان خودش و ایران خانم الفت عمیقی را احساس می كند.ایران خانم وصیت می كند اموالش به پروین برسد..

كارگردان محمدعمرانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 15 خرداد

ساعت پخش برنامه: 17:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ایران خانم