در كوچه پس كوچه های شهر از 29 آذر 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

در كوچه پس كوچه هاي شهر

در كوچه پس كوچه های شهر

مجموعه اپیزودیك در كوچه پس كوچه های شهر به بررسی رفتارهای نادرست جامعه مانند حسادت ، دروغ تجمل گرایی در مقابل رفتارهای درستی همچون وفاداری ، آینده نگری ، امیدواری و معیشت حلال می پردازد .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 29 آذر

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در كوچه پس كوچه های شهر