بر بال فرشتگان از 14 خرداد ساعت 11:45 صبح به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بر بال فرشتگان

بر بال فرشتگان

طلبه جوانی بعد از واقعه 15 خرداد 42 مجروح میشود و خانواده روستایی نزدیك شهر قم مراقب او هستند تا به دست ماموران شهربانی و ساواك گرفتار نشود

🎬 كارگردان: نازنین مهیمنی
🎧تهیه كننده: ژاله محمد علی
📑نویسنده: اكبر خورد چشم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 14 خرداد

ساعت پخش برنامه: ساعت 11:45 صبح

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بر بال فرشتگان