تغییر شنبه تا جمعه 3:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

تغيير

تغییر

كامران و سمیه زوجی جوان به تازگی اسباب كشی كرده اند و مدیر ساختمان زنی به نام طاهره به همه مشكوك است و....

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی نویسنده: اكبر خردچشم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 3:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تغییر