چهل و هشت ساعت شنبه تا جمعه 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

چهل و هشت ساعت

چهل و هشت ساعت

سیروس قادری رئیس شركت به كارمند خوش نام و با سابقه خودش كمال مودت خبر میدهد به زودی به ریاست شركت برگزیده میشود اما...

كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، نورالدین جوادیان نویسنده: مجید حیدری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چهل و هشت ساعت