چهل چراغ یكشنبه تا پنجشنبه 00:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

چهل چراغ

چهل چراغ

3 قلو داشتن یك خانواده/قباد نظری و همسرش سمانه عابد دو سال است با هم ازدواج كرده اند ، قباد در شركتی به عنوان پیك موتوری كار می كند ، همسر قباد باردار شده و آنها در اولین مراجعات خود به پزشك متوجه می شوند سه قلویی در راه دارند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 00:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چهل چراغ