بهشت شنبه تا چهارشنبه 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بهشت

بهشت

داستان دوبرادربنامهای ایرج وتورج دریكی ازروستاهای شمال كه عاشق یك دخترروس بنام ماری می شونداما ماری فوت میكندوایرج به تهران رفته وتورج با آنا خواهرماری ازدواج میكندبعدازفوت پدرایرج متوجه میشودكه پدربیشتردارایی رابه ایرج بخشیده

كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، امیر فرحان نیا نویسنده: فرهاد امینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 00:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهشت