خستگی ناپذیر شنبه تا جمعه 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

خستگي ناپذير

خستگی ناپذیر

لیلا كه در رشته مهندسی پزشكی فارغ التحصیل شده پس از تحقیق و تلاشهای بسیار موفق به ساخت لوام پزشكی خاصی می شود كه بیماران بسیاری به آن نیاز دارند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خستگی ناپذیر