بی راهه شنبه تا جمعه 5:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بي راهه

بی راهه

نادر و نرگس كه سه سال است با هم ازدواج كرده اند متوجه می شوند بچه دار نمی شوند ، نرگس از طریق همسایه ها و اطرافیانش سعی می كند با مراجعه به آدمهای مختلف از راههای غیر علمی و با توسل به خرافات و داروهای غیر واقعی باردار شود

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 5:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بی راهه