آخرین سفر شنبه تا پنج شنبه 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آخرين سفر

آخرین سفر

حمید به بانك بدهكار است و باید پول آن ها را بر گرداند با همسرش به بم می روند تا نخلستان پدری را بفروشد همسرش تصمیم می گیرد به او كمك كند پس تصمیم می گیرد به تهران برگردنداما آنها احساس می كنند كه نمی توانند بم را ترك كنند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آخرین سفر