زادگاه شنبه تا جمعه 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

زادگاه

زادگاه

پسرجوانی كه از اوایل جنگ به همراه بازماندگان ساكن تهران شده و در بنگاه معاملات ملكی كار می كند

یوسف پسر جوانی است كه از اوایل جنگ تحمیلی به همراه بازماندگان خانواده، پدر، برادر كوچكتر و دختر عمویش ساكن تهران شده و در بنگاه معاملات ملكی خان بیگی كار می كند. خان بیگی زمین های جنوب را با قیمت ناچیزی از مهاجرین می خرد. یوسف كه آرزوی خرید خانه ای در تهران و ازدواج با دختر عمویش را دارد سرانجام پدرش را راضی می كند تا زمینی را كه در جنوب دارد بفروشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
زادگاه