تنها در تاریكی شنبه تا چهارشنبه 17:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تنها در تاريكي

تنها در تاریكی

ماركسفیشر خلبانی ست كه بهمراه خواهرش برای استراحت به دهكده لیمستوك می رود. و همسایه آنها مگی سیمونس بعد از مهمانی بخاطر سردرداز كپسول های سیانور استفاده می كند و كشته می شود.مدتی بعد خدمتكار خانه با ضربه ای به سرش كشته می شود و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تنها در تاریكی