افسانه پاییز شنبه تا چهارشنبه 19:45 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

افسانه پاييز

افسانه پاییز

نگیز فهیمی و سالار مرادی دو شریك قدیمی هستند كه سالهاست با هم رفاقت دارند و یك سوپر گوشت ممتاز را با هم اداره می كنند ، روابط صمیمانه آنها باعث شده دختر و پسر جوانشان هم به یكدیگر علاقه مند شده با هم نامزد شوند....

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:45

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
افسانه پاییز