پهلوانان از 24 اردیبهشت ساعت 3:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوانان

پهلوانان

فرازی از زندگی جمعی از پهلوانان نامی ایران از جمله پهلوان محمد صادق بلورفروشس،[حاج سید علی مسجد حوضی و ...

🎬 كارگردان: اكبر زنجان پور
🎧تهیه كننده: ماهداد توكلی
📑نویسنده: علی عباسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 24 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: ساعت 3:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پهلوانان