چشم اندازی در شب شنبه تا جمعه 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

چشم اندازي در شب

چشم اندازی در شب

سحر استعداد غریبی در ارتباط با كودكان دارد . او به دلیل مرگ فرزندش شغلش را رها می كند اما زلزله ی كرمانشاه موجب می شود او استعدادش را چون موهبتی به كار گیرد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چشم اندازی در شب