یکی بود یکی نبود شنبه تا پنج شنبه 2:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

يكي بود يكي نبود

یکی بود یکی نبود

نمایش های ده چهل شمسی خورشیدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 2:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
یکی بود یکی نبود