بزرگ مرد شنبه تا چهارشنبه 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بزرگ مرد

بزرگ مرد

زندگی نامه محسن خلیلی از صنعتگران ایرانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بزرگ مرد