آخرین پرده خوانی از 15 خرداد ساعت 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آخرين پرده خواني

آخرین پرده خوانی

سید مرتضی با فروش پرده تعزیه خوانی مخالفت میكند اما اسماعیل به سید مرتضی میگه از فروش پرده اینه كه پول خوبی به دست بیاره و بتواند بخشی از هزینه جهیزیه دخترش را فراهم كند

🎬 كارگردان نویسنده: محمد پور حسن
📑نویسنده: فرشاد اذر نیا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 15 خرداد

ساعت پخش برنامه: ساعت 2:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آخرین پرده خوانی