تونل شنبه تا چهارشنبه 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

تونل

تونل

سه دوست تصمیم میگیرند از مغازه نزدیك به بانك تونلی به آنجا زده تا بتوانند از بانك دزدی كنند اما...

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی نویسنده: آشا محرابی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تونل