بانوی كماندار یكشنبه تا جمعه 1:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بانوي كماندار

بانوی كماندار

زهرا دختر تكواندوكاری كه میل به رسیدن به تیم ملی دارد. در اتوبوس در راه برگشت از دانشگاه دچار حادثه شده و از ناحیه ی پا معلول می شود.
دوران سختی رو طی كرده و دوست داشته تا ورزش را به صورت تیمی دنبال كند ولی ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 1:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بانوی كماندار