جواد آل نبی شنبه تا جمعه 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جواد آل نبي

جواد آل نبی

فرازهایی از زندگی امام جواد (ع)

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، علی اصغر دریایی نویسنده: علیرضا غنچه فشكی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جواد آل نبی