بالگردهای معلق روز خون یكشنبه تا جمعه 1:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بالگردهاي معلق روز خون

بالگردهای معلق روز خون

جنگ تمام شده؛ اما منافقین هنوز خیال خام تسخیر ایران را دارند. احمدرضا در عملیات مرصاد جانباز می شود.او درگیر یك داستان قدیمی است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 1:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بالگردهای معلق روز خون