برادر شنبه تا چهارشنبه 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

برادر

برادر

نمایش « برادر » داستان كارمند نیروگاه هسته ای است كه برادرش از اروپا به ایران آمده و قصد بازگشت ندارد. همه از این اتفاق خوشحال هستند، غافل از این كه او برای جاسوسی آمده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
برادر