به روایت تعزیه به مدت 45 دقیقه

رادیو نمایش

به روايت تعزيه

به روایت تعزیه

به روایت تعزیه

داستان شهادت یاران امام حسین- ع

اطلاعات برنامه

روز های پخش:

ساعت پخش برنامه:

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
به روایت تعزیه