آن سیزده از عالم به در 25 تا27 شهریور 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آن سيزده از عالم به در

آن سیزده از عالم به در

شهریار در بازگشت از شهر قم به شهر تبریز زندگی اش را مرور می كند او یاد عشق و همسر از دست رفته اش عزیزه و هر آنچه بر او گذشت را مرور می كن دو با خود می گوید چقدر آدم ها نیستن ، چرا آدم ها كم می شنوند و من تنها و ... .

كارگردان ایوب آقا خانی
تهیه كننده ژاله محمد علی
نویسنده علی مست علی
افكتور محمد رضا قبادی فر

بازیگران: حمید منوچهری حمید یزدانی مهرخ افضلی
ایوب آقا خانی ماندانا اصلانی سینا نیكوكار
شیرین سپهراد نوشین حسن زاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 25 تا27 شهریور

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آن سیزده از عالم به در