پرده اول شنبه تا چهارشنبه 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پرده اول

پرده اول

نمایش دانشجویی


اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پرده اول