بخش اورژانس 5 الی 11 مهر 6:15 به مدت 15دقیقه

رادیو نمایش

بخش اورژانس

بخش اورژانس

شناخت بیماری كووید 19 و راه های مقابله با آن

كارگردان مینو جبار زاده تهیه كننده فرشاد آذرنیا
نویسنده جهانشاه آل محمود افكتور فاطمه حسن پور
بازیگران محمد پور حسن بهرام سروری نژاد امیر فرحان نیا
مینو جبار زاده محمد آقا محمدی محمد پور حسن
معصومه عزیز محمدی مینو جبارزاده شمسی صادقی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 5 الی 11 مهر

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بخش اورژانس