پرندگان مسافر از 17 اردیبهشت ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پرندگان مسافر

پرندگان مسافر

سرگذشت قثاچاقچیان پرندگان مهاجر چوب های جنگلی مواد مخدر وسایر حیونات وحشیو جنگلی كه بصورت گروهی ومافیایی عملیاتهای خود را انجام میدادند ودر تهایت به جزای اعمال خود میرسند

🎬 كارگردان: ندا هنگامی
🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد
📑 نویسنده: سمانه خوش طینت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 17 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: ساعت 23:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پرندگان مسافر