ثبت با سند برابر است 17 الی 23 آبان 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

ثبت با سند برابر است

ثبت با سند برابر است

عطا به خاطر بازنشستگی دچار رخوت و بی‌حوصلگی شده و میخواد به طریقی سر خودش را گرم كند. از قضا علویه، خواهر عطا، از او می‌خواد آستین بالا زده و برای تحقیقات خواستگار دخترش شیرین وارد عمل شود

كارگردان مینو جبار زاده تهیه كننده طیبه محمد علی
نویسنده هانیه نجفی افكتور فاطمه حسن پور
بازیگران علی اصغر دریایی صفیه آقا جانی مجتبی طباطبایی
مجید حمزه محمد رضا قلمبر مهدی نمینی مقدم
فریده دریامج سیما خوش چشم شیرین سپهراد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 17 الی 23 آبان

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ثبت با سند برابر است