آوازهای تابستان 17 الی 21 آبان 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آوازهاي تابستان

آوازهای تابستان

مجموعه ای جنایی معمایی با محوریت كارگاهی باز نشستۀ تامینات به نام حكمت كه ما را به تهران سال 1320 تا 1325 می برد

كارگردان مهرداد مهماندوست تهیه كننده فرشاد آذرنیا
نویسنده فرهاد امینی افكتور محمدرضا قبادی فر
بازیگران رضا عمرانی مهرداد عشقیان مهین نثری
مجید حمزه محمد پور حسن مهرداد مهماندوست
بهرام ابراهیمی شهین نجف زاده احمد گنجی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 17 الی 21 آبان

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آوازهای تابستان