جان بر كف از 8 آذر 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

جان بر كف

جان بر كف

بخش هایی از زندگی شهید مدرس

كارگردان مجید حمزه تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد
نویسنده هاجر كوشكی افكتور محمدرضا قبادی فر
بازیگران رامین پور ایمان امیر فرحان نیا احمد لشینی
باقر كریم پور شهریار حمزییان سینا نیكوكار
ماندانا اصلانی احمد گنجی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 8 آذر

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جان بر كف