امید از 9 آذر 1:00 به مدت 30 دقیقه

امید

زندگی معلولین قهرمان

كارگردان نازنین مهیمنی تهیه كننده طیبه محمد علی
نویسنده زهرا كولیوند افكتور محمدرضا قبادی فر صدابردار حیدر صفدری
بازیگران بهرام سروری نژاد امیر زنده دلان حمید یزدانی سعیده فرضی
سیما خوش چشم مینو جبارزاده مونا صفی
پریسا مقتدی شیما جانقربان علی اصغر دریایی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 9 آذر

ساعت پخش برنامه: 1:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
امید