بفرمائید نه شنبه تا جمعه 5:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بفرمائيد نه

بفرمائید نه

احترام به حقوق و تكالیف شهروندی

مجموعه نمایش مهارت نه گفتن در 7 قسمت 15 دقیقه ای

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 5:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بفرمائید نه