الهه از 22 آذر 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

الهه

الهه

ماجرای الهه ورزشكار زن ایرانی در رشته تیر اندازی كه با وجود ازدواج و بچه دار شدن دست از تلاش بر نمی دارد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 22 آذر

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
الهه