آرایشگر مشكوك شنبه 6:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آرايشگر مشكوك

آرایشگر مشكوك

نمایش رادیویی

بهروز آرایشگریست كه دوستانش مغازه او را پاتوق خود می دانند و بخصوص جمعه ها در مغازه او گرد هم می آیند و گپ می زنند. اما اخیرا او پذیرای آنان نیست و در این روز مغازه اش را می بندد و به كسی هم درباره علت تعطیل كردن مغازه اش توضیحی نمی دهد و به هر نحو شده از پاسخ دادن به دوستانش طفره می رود....

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 6:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آرایشگر مشكوك