ابراهیم توپچی و آقابیك از 15 آذر 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ابراهيم توپچي و آقابيك

ابراهیم توپچی و آقابیك

در دوران حكومت قاجاریه در یكی از شهرهای ایران روستایی ساده ای به نام آقابیك به شهر می آید تا بار قاطرهایش را بفروشد . اما...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 15 آذر

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ابراهیم توپچی و آقابیك