داوطلب از 15 آذر 6:15 به مدت 15 دقیقه

داوطلب

كار آفرینی در زمینه گیاهان دارویی

كارگردان فریدون محرابی تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد
نویسنده داریوش روحی افكتور محمدرضا قبادی فر
بازیگران فریدون محرابی حمید یزدانی سعید سلطانی
محمدرضا قلمبر ناهید مسلمی شیما جانقربان
محمد رضا علی محمد پور حسن امیر عباس توفیقی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 15 آذر

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
داوطلب