آسمان آبی از 23 آذر 1:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آسمان آبي

آسمان آبی

داود برای راه اندازی شركت دانش بنیان خویش گرفتار بروكراسی اداری آزاردهنده ای میشود. این فشار روحی باعث میشود او ناگهان گرفتار جنون آنی شود و دست به كار احمقانه ای بزند


كارگردان مجید حمزه
تهیه كننده فرشاد آذرنیا
نویسنده : مریم تاجیك
افكتور محمدرضا قبادی فر
صدابردار فرزاد شریفی

بازیگران
بهرام سروری نژاد
رامین پورایمان
احمد لشینی
سینا نیكوكار
مینو جبارزاده
نازنین مهیمنی
سعیده فرضی
نگین خواجه نصیر
معصومه عزیز محمدی
شهریار حمزیان
مهرداد مهماندوست

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 23 آذر

ساعت پخش برنامه: 1:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آسمان آبی