افول از 25 دی ساعت 8:30 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

افول

افول

مسعود ایرانمنش افسر آگاهی شهربانی در جریان بازپرسی پرونده مرگ معاون وزیر، متوجه ارتباط درباریان با بعضی از بنگاه های تجاری می شود اما دستور می رسد تا پرونده بسته شود و این امر باعث بی اعتمادی ایرانمنش می شود...

🎬كارگردان: ایوب آقاخانی
📑نویسنده: نازنین حسینی
🎧تهیه كننده: عذرا وكیلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 25 دی

ساعت پخش برنامه: ساعت 8:30 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
افول