استاد از 20 دی ماه 23:45 به مدت 15 دقیقه

استاد

كارگردان سعیده فرضی تهیه كننده طیبه محمد علی
نویسنده شهلا دباغی افكتور فاطمه حسن پور
صدا بردار علی حاجی نوروزی
بازیگران شمسی صادقی شهریار حمزییان سعیده فرضی
نورالدین جوادیان كرامت رود ساز
محمدرضا قلمبر پریسا مقتدی

زندگی نامه طاهره صفارزاده شاعر معاصر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 20 دی ماه

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
استاد