ریشه ها می مانند از 11 بهمن 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

ريشه ها مي مانند

ریشه ها می مانند

داستان این اثر از رنج ها وشادی ها مبارزات و مقاومت مردم تركمن در ایران می گوید

كارگردان جواد پیشگر
تهیه كننده طیبه محمد علی
نویسنده جواد پیشگر افكتور
محمد رضا قبادی فر
صدا بردار مجید آیینه
بازیگران مهرخ افضلی علی میلانی مسعود زنوزی راد - شمسی صادقی
محمد رضاعلی حمید یزدانی عبدالعلی كمالی -احمد لشینی
مجتبی طباطبایی رامین پور ایمان - عباس توفیقی بیو ك میرزایی- سینا نیكوكار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 11 بهمن

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ریشه ها می مانند