اسماعیل از 18 بهمن 8:45 به مدت 15دقیقه

رادیو نمایش

اسماعيل

اسماعیل

انقلاب اسلامی

كارگردان جواد پیشگر
تهیه كننده طیبه محمد علی
نویسنده جواد پیشگر
افكتور نرگس موسی پور
صدا بردار مجید آیینه
بازیگران
ناهید مسلمی علی میلانی- محمد پور حسن محمد شریفی مقدم- امیر زنده دلان
مونا صفی بیوك میرزایی- امین بختیاری علی اصغر دریایی- سعید سلطانی
مینو جبارزاده مجید حمزه - مینا شچاع عبدالعلی كمالی- قربان نجفی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 18 بهمن

ساعت پخش برنامه: 8:45

مدت برنامه:15دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اسماعیل