رد پای كربن از 2 اسفند 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

رد پاي كربن

رد پای كربن

آلودگی محیط زیست و تاثیر مخرب آن بر روی سلامتی افراد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 2 اسفند

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رد پای كربن