چشم روشن ماه از 2 اسفند 10:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

چشم روشن ماه

چشم روشن ماه

كیخسرو پسر سیاوش، كه به كین خواهی خون پدرش سرزمین توران را به خاك و خون كشیده بود به شادی این پیروزی جشنی برپا داشت . در میانه ی جشندومرد از سرزمین ارمن به نزد او آمدند و از او درخواست یاری كردند


كارگردان ایوب آقا خانی تهیه كننده طیبه محمد علی
نویسنده هلن بهرامی افكتور نرگس موسی پور
صدا بردار محمد رضا محتشمی
بازیگران مهدی نمینی مقدم - شیما جانقربان احمد قاضی زاده هاشمی محمد آقا محمدی- محمدرضاقلمبر
مسعود زنوزی راد رویا فلاحی- نوشین حسن زاده علی میلانی- امیر فرحان نیا
نورالدین جوادیان - محمد رضا علی عبدالعلی كمالی-احمد گنجی صفا آقا جانی- كرامت رود ساز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 2 اسفند

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چشم روشن ماه