باورم كه كنی از 23 اسفند 17:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو نمایش

باورم كه كني

باورم كه كنی

یوسف همه ی امكانات زندگی را دارد اما اقا هادی به ازدواج رضایت ندارد
یوسف تلاش می كند تا متوجه شود اقاهادی چرا باازدواج اوونرگس مخالف است

تهیه كننده: مهدیه تقی زاده
كارگردان: ایوب آقاخانی
نویسنده: هاجركوشكی
گوینده: فریدون محرابی
صدابردار: علی حاجی نوروزی
افكتور: محمد رضا قبادی فر
بازیگران:
عباس توفیقی
امیرفرحان نیا
علی اصغردریایی
محمدرضاقلمبر
نسرین نخبه زارع
احمدلشینی
امین بختیاری خو
محمدپورحسن
شیماجانقربان
محمد رضاعلی
موناصفی
ماندانا محسنی
ایوب آقاخانی
ماندانا اصلانی
عبدالعلی كمالی
احمداینانلو گنجی
كرامت رودساز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 23 اسفند

ساعت پخش برنامه: 17:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
باورم كه كنی