چه كسی از آخوندها می ترسد؟ از 23 اسفند 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

چه كسي از آخوندها مي ترسد؟

چه كسی از آخوندها می ترسد؟

نمایش طنز رادیویی
بر اساس طرحی از محسن سوهانی
برگردان رادیویی: مجید دیندار
كارگردان: ایوب آقاخانی

بازیگران:
فریدون محرابی
جواد پیشگر
صفا آقاجانی
حمید یزدانی ابیانه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 23 اسفند

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چه كسی از آخوندها می ترسد؟